Izvješća o radu / Program rada / Financijski planovi


Financijska izvješća

  • 2022. godina

01.01. - 30.09.2022.

01.01. - 30.06.2022.

01.01. - 31.03.2022.

  • 2021. godina

01.01. - 30.09.2021.

01.01. - 30.06.2021.

01.01. - 31.03.2021.

01.01. - 30.09.2020.

01.01. - 30.06.2020. 

01.01. - 31.03.2020. 

01.01. - 30.09.2019. 

01.01. - 30.06.2019. 

01.01. - 31.03.2019. 


Statut i opći akti